<code id="mhkbz"><delect id="mhkbz"><dl id="mhkbz"></dl></delect></code>
<output id="mhkbz"><button id="mhkbz"></button></output>

  1. <listing id="mhkbz"></listing>

  2. <small id="mhkbz"></small>

   <mark id="mhkbz"></mark>

   广告业务

   序号广告位置广告?#38382;?/span>尺寸购买单位(月)刊例价/元/天
   1首页焦点图上方通栏广告950*602700009000
   2首页焦点大图(第3帧)图片广告650*2481500005000
   3首页酒店logo展示(第二排)图片广告56*44300001000
   4首页下端Button1图标广告1182*70300001000
   5首页下端Button2图标广告2182*70300001000
   6首页下端Button3图标广告3182*70300001000
   7首页下端Button4图标广告4182*70300001000
   8首页下端Button5图标广告5182*70300001000
   9城市搜索页推荐位1位?#38376;?#24207;
   900003000
   10城市搜索页推荐位2位?#38376;?#24207;
   600002000
   11城市搜索页Button6图标广告6200*350300001000
   12酒店详情页Button7图标广告7154*200300001000   重庆幸运农场规律公式
   <code id="mhkbz"><delect id="mhkbz"><dl id="mhkbz"></dl></delect></code>
   <output id="mhkbz"><button id="mhkbz"></button></output>

   1. <listing id="mhkbz"></listing>

   2. <small id="mhkbz"></small>

    <mark id="mhkbz"></mark>

    <code id="mhkbz"><delect id="mhkbz"><dl id="mhkbz"></dl></delect></code>
    <output id="mhkbz"><button id="mhkbz"></button></output>

    1. <listing id="mhkbz"></listing>

    2. <small id="mhkbz"></small>

     <mark id="mhkbz"></mark>